PÄÄSIVU   TAPAHTUMAT   TYÖMUODOT   LÄHETYSTYÖ   NUORET 
YHTEYDET   KUVASTO   PÄÄKIRJOITUS   LINKIT

   
 

  L Ä H E T Y S T Y Ö 

 

 

 Lähetyskäsky on edelleen voimassa:

   "Menkää kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille" 
 

 

 

   Joh 3:16  

 


 

 

Muistetaan  kaikkia lähettejä  rukouksin !    Markku Ollikainen on nyt kesän ajan Suomessa